Mijngezondheid.net

Mijngezondheid.net

Via het patiëntenportaal, MijnGezondheid.net, kunt u snel én makkelijk contact zoeken met uw huisarts in een beveiligde elektronische omgeving.

Aanmelden kan met een e-mail adres en DigiD met SMS-functie of de DigiD-app. Elk gezinslid heeft een eigen e-mailadres nodig, omdat uw e-mailadres aan uw eigen dossier gekoppeld wordt.

Het portaal biedt de mogelijkheid om online:

  • een herhaalrecept aan te vragen, e-recept
  • een afspraak te maken (onder constructie)
  • e-mail contact hebben over uw medische vraag, e-consult
  • gedeeltelijk uw dossier inzien

Stap 1: Inloggen

Hiervoor heeft u uw DigID met SMS functie of de DigID-app nodig.

Inloggen MijnGezondheid.net

Bekijk het instructiefilmpje voor het aanmelden bij MijnGezondheid.net of lees meer informatie over het aanmelden voor MijnGezondheid.net

Instructiefilmpje